Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Ředitel školy vyhlašuje průběžné 3. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje průběžné 3. kolo přijímacího řízení v oborech Technik informačních systémů (26-41-L/01) a Bankovnictví a pojišťovnictví (63-41-M/01)

Příjem přihlášek je průběžný do naplnění kapacity oboru. Uchazeči podávají novou přihlášku, pokud již podali přihlášku na naši školu v prvém či druhém kole, není třeba vyplňovat známky a není třeba potvrzovat známky základní školou. Přihlášku lze vytisknout ze stránek www.soskolin.cz (pro uchazeče/přijímací řízení).

Kritéria 3. kola přijímacího řízení:
Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, prospěch uchazečů v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ s důrazem na známky z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, doklady o účasti na vědomostních soutěžích a výsledek testu při dnech otevřených dveří (celkem maximálně 720 bodů).

Maximální bodová hodnota výsledků přijímacích zkoušek bude přitom v souladu se školským zákonem tvořit minimálně 60 % celkového bodového zisku (450 bodů). Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou hodnoceny tak, že výsledný bodový zisk z obou předmětů (maximální zisk je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky) bude vynásoben koeficientem 4,5. Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou čtyřku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika a 20 bodů za každou pětku z těchto předmětů a dále 20 bodů za druhý stupeň z chování a 50 bodů za třetí stupeň z chování. Za účast ve vyšším než školním kole vědomostních soutěží /olympiád může uchazeč získat 10 bodů. Tuto bonifikaci mohou získat žáci, pokud k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech vědomostních soutěží z jednotlivých předmětů.

Uchazeči o studium těchto maturitních oborů budou přijímání podle výsledků studia na základní škole a výsledků přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky v 1. kole přijímacího řízení.

Na základě výsledků studia v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole po přičtení bodů za účast v soutěžích a za test při dnu otevřených dveří a za přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Bankovnictví a pojišťovnictví. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=130 bodů a prospěch 2,30=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika.

Přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za účast v soutěžích a za test při dnech otevřených dveří  minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).

Přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví a minimálně 17 bodů z českého jazyka a 9 bodů z matematiky pro obor Technik informačních systémů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

Nemohou být přijati uchazeči, kteří nesplnili výše uvedené podmínky přijímacího řízení.

Výsledek přijímacího řízení bude zákonným zástupcům jednotlivých uchazečů sdělen individuálně spolu s informací, kdy si mohou v sekretariátu školy vyzvednout rozhodnutí na základě výsledku přijímacího řízení.
Pro podrobné informace volejte 321752663.
Přihlášky se podávají osobně nebo poštou do sekretariátu školy.
RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Po královské cestě s průvodci ze spojů 17.6.2024
  V úterý 11. 6. se studenti 3C opět ujali rolí průvodců, a to tentokrát v ulicích Prahy. Jejich úkolem bylo seznámit účastníky prohlídky s nejzajímavějšími památkami známé Královské cesty vedoucí od Prašné brány, […]
  admin
 • Slavnostní předání Certifikátů ECDL Expert 14.6.2024
  Dne 11. června 2024 proběhlo slavnostní předání Certifikátů ECDL Expert, které získalo 16 žáků naší školy, což je mimořádný úspěch, neboť za celou desetiletou historii testování ECDL v této úrovni nezískalo […]
  admin
 • Dobrý den, Maďarsko – Szia, Magyarország 12.6.2024
    6. a 7. června třídy 2P a 3C absolvovaly dvoudenní exkurzi do Maďarska. Cílem bylo osmé největší město EU, Královna Podunají spojující kopcovitou část Budy s Peští – Budapešť.   […]
  admin
 • Historicky první soutěž pro základní školy v IT dovednostech ovládli žáci z Velkého Oseka 5.6.2024
  Ve čtvrtek 30. května 2024 se na naší škole konala HITPARÁDA IT DOVEDNOSTÍ pořádaná pro žáky základních škol 7. a 8. tříd. První ročník se vydařil, celý den se nesl nejen v soutěžním duchu, […]
  admin
 • Králický Sněžník pokořen 4.6.2024
  I letos se studenti a studentky 3. ročníků vydali na turistický kurz na Dolní Moravu. Čekala je tam turistika, lanové centrum a návštěva všech moderních atrakcí, které Dolní Morava v […]
  admin