Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Erasmus+

Erasmus+

Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU byla v roce 2023 udělena akreditace Erasmusv oblasti odborného vzdělávání a přípravy  2020-1-CZ01-KA120-VET-094337.

Od roku 2014 do roku 2023 jsme v rámci programu Erasmus+  mobility realizovali:

 1. Krátkodobé mobility pro 139 studetů
 2. Dlouhodobá mobility pro 5 studentů
 3. Pedagogičtí pracovníci v zahraničí jako doprovodné osoby: 12 účastníků

Výběrová kritéria pro zahraniční mobility jsou stanovena takto:

Krátkodobá mobilita: 40% průměrný prospěch,   10% prospěch anglický jazyk, 30% prospěch odborné předměty, 20% doporučení třídního učitele, učitele anglického jazyka, případně učitele odborných předmětů
Dlouhodobá mobilita: 45% průměrný prospěch,   10% prospěch anglický jazyk, 45% prospěch odborné předměty
(pro vyhodnocení je použito závěrečné ročníkové vysvědčení před výběrem na stáž – výběr se uskuteční v říjnu 2023 pro krátkodobou mobilitu a v listopadu 2023 pro dlouhodobou mobilitu)
Počet žáků vyslaných na mobilitu se řídí výší přiznaného grantu, dále je zohledněn počet žáků v jednotlivých oborech/třídách.
V případě, že se žák nemůže mobility zúčastnit nastupuje na jeho místo stanovený náhradník.

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA120-VET-094337
Název projektu: „Vydejme se do Portugalska pro odborné a pracovní zkušenosti“

Erasmus+ | UTB

 

Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU byla v roce 2023 udělena akreditace Erasmusv oblasti odborného vzdělávání a přípravy  2020-1-CZ01-KA120-VET-094337. 

 

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvacetidenní odborná stáž pro 19 žáků  oboru Informační technologie, Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví a Technik informačních systémů. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách, firmách zaměřených na cestovní ruch a bankovnictví.  Během stáže se žáci budou podílet na práci v běžném provozu portugalských firem, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Tento partner již v letech 2016 až 2023 zajišťoval zahraniční stáže pro žáky naší školy a veškeré zkušenosti ze spolupráce s ním byly pozitivní.

 

 

Časový harmonogram projektu:

 • výběr účastníků – říjen 2023
 • březen, duben 2024 – jazyková příprava žáků – angličtina
 • květen 2024 – odborná dvacetidenní stáž

Termín dvacetidenní stáže (tento termín bude zpřesněn v dubnu 2024)

Doprava
Letecká společnost TAP PORTUGAL
TP 1243    12MAY PRAHA – LISABON   1930  2205
TP 1240    31MAY LISABON – PRAHA   0810  1230
zavazadlo k odbavení do 23kg + příruční do 8kg

Pedagogický dozor
Bc. Klára Paulová

 

Účastníkům je v rámci projektu hrazeno:

 1. doprava do místa stáže, letecky Praha – Lisabon a zpět
 2. místní doprava
 3. ubytování v Braze – hotel – 2L/3L pokoj, koupelna, wifi
 4. plná penze
 5. kapesné
 6. kulturně–poznávací akce
 7. pojištění
 8. europassmobility

 

Povinnosti účastníků odborné stáže:

1. účast na jazykové přípravě (březen – duben 2024)
2. aktivní přístup k samostudiu v rámci jazykové přípravy
3. zodpovědný přístup k vlastní odborné stáži
4. vedení pracovních deníků o průběhu odborné stáže a aktivní komunikace s vedoucím učitelem odborných předmětů v jejím průběhu
5. zpracování povinných materiálů a prezentace o průběhu praxe po návratu z ní
6. spolupráce při zajišťování povinné dokumentace Erasmus+

 

Na průběh odborné stáže se vztahuje v plném rozsahu školní řád SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, a to i mimo pracovní dobu. Při závažném porušení tohoto řádu bude příslušnému žákovi stáž ukončena.

Místo zahraniční stáže:

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho. Je střediskem oblasti a třetím největším portugalským městem. Místní arcibiskup je primasem Portugalska.

Účastníci zahraniční stáže:

Krátkodobá stáž: 14 účastníků
Dlouhodobá stáž: 2 účastníci
Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky: 1 účastník

Krátkodobá stáž:

3M
Bruner David
3P
Šulka Martin
Slezáková Veronika
3C
Kurková Eliška
Trachtová Monika
Denis Tsyganchuk
3TA
Vu Viet Tiep
Jirásek Karel
Mladějovský Tomáš
Vacula Lukáš
3TB
Lovětínský Ondřej
Fiala Matěj
Koton Daniel
Hoznauer Martin

Dlouhodobá stáž:

Výběr se realizuje

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky:

Bc. Klára Paulová

Letecká dopravaLetecká společnost TAP Portugal

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000053307
Název projektu: „Vydejme se do Portugalska pro odborné a pracovní zkušenosti“

Erasmus+ | UTB

 

 

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvacetidenní odborná stáž pro 19 žáků  oboru Informační technologie, Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví a TEchnik informačních systémů. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách, firmách zaměřených na cestovní ruch a bankovnictví.  Během stáže se žáci budou podílet na práci v běžném provozu portugalských firem, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí

Další aktivitou projektu je dlouhodobá stáž pro absolventy v délce 95 dnů.

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Tento partner již od roku 2016 zajišťuje zahraniční stáže pro žáky naší školy a veškeré zkušenosti ze spolupráce s ním byly pozitivní.

 

Termín dvacetidenní stáže:

Termín dvacetidenní stáže (tento termín bude zpřesněn v dubnu 2023)

 1. skupina, 22.4.-12.5., 11 osob
  TAP PORTUGAL
  TP 1247    22APR PRAHA LISABON      1325   1600
  TP 1242    12MAY LISABON PRAHA    0810   1230

Třídy: 2P 2TA, 2TB, 3M, 3C, 3P

 

 1. skupina – 14.5.-3.6., 10 osob
  TAP PORTUGAL
  TP 1243    14MAY PRAHA LISABON      1930   2205
  TP 1242    03JUN LISABON PRAHA      0810   1230

Třídy: 2C, 2M, 2P, 3TA, 3TB

V každém termínu odjíždí s žáky i pedagogický dozor.

Účastníkům je v rámci projektu hrazeno:

 1. doprava do místa stáže, letecky Praha – Lisabon a zpět
 2. místní doprava
 3. ubytování v Braze – hotel – dvoulůžkový pokoj, koupelna, wifi
 4. plná penze
 5. kapesné
 6. kulturně–poznávací akce
 7. pojištění
 8. europassmobility

 

Povinnosti účastníků odborné stáže:

1. účast na jazykové přípravě

2. aktivní přístup k samostudiu v rámci jazykové přípravy

3. zodpovědný přístup k vlastní odborné stáži

4. vedení pracovních deníků o průběhu odborné stáže a aktivní komunikace s vedoucím učitelem odborných předmětů v jejím průběhu

5. zpracování povinných materiálů a prezentace o průběhu praxe po návratu z ní

Na průběh odborné stáže se vztahuje v plném rozsahu školní řád SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, a to i mimo pracovní dobu. Při závažném porušení tohoto řádu bude příslušnému žákovi stáž ukončena.

Místo zahraniční stáže:

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho. Je střediskem oblasti a třetím největším portugalským městem. Místní arcibiskup je primasem Portugalska.

Vybraní žáci:

2C
Hozmanová Alexandra
Beranová Tereza
2M
Míka Ondřej Jaroslav
Dvořák David
2P
Tatíčková Lucie
Domská Veronika
2TA
Hanuš Filip
Kostka Adam
2TB
Procházka Petr
Kos Lukáš
3C
Homolová Veronika
Jarošová Tereza
3M
Novák Lukáš
Šteigl Jan
3P
Kubínová Michaela
3TA
Bednár Aleš
Kluch David
3TB
Ondráček Lukáš
Vavera Jiří

 

 

 

Letecká dopravaLetecká společnost TAP Portugal

Projekt: 2019-1-CZ01-KA102-060064 „Vydejme se do Portugalska pro odborné a pracovní zkušenosti“

 

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvacetidenní odborná stáž pro dvě skupiny po 12 žácích oboru Informační technologie a Cestovní ruch a rekreologie. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách a firmách zaměřených na cestovní ruch.  Během stáže se žáci budou podílet na práci v běžném provozu portugalských firem, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Tento partner již v letech 2016 a 2018 zajišťoval zahraniční stáže pro žáky naší školy a veškeré zkušenosti ze spolupráce s ním byly pozitivní.

 

Časový harmonogram projektu:

 1. výběr účastníků – září 2019
 2. únor, březen 2020 – jazyková příprava žáků – angličtina
 3. duben, květen 2020 – odborná dvacetidenní stáž

Termín dvacetidenní stáže:

Předběžné termíny:

 1. skupina – 14.4. – 5.5.2020 – bude upřesněno
 2. skupina –  4.5. – 23.5.2020 – bude upřesněno

Pedagogický dozor: Mgr. Monika BenešováMgr. Jan Tříska

Účastníkům je v rámci projektu hrazeno:

 1. doprava do místa stáže, letecky Praha – Lisabon a zpět
 2. místní doprava
 3. ubytování v Braze – hotel – dvoulůžkový pokoj, koupelna, wifi
 4. plná penze
 5. kapesné
 6. kulturně–poznávací akce
 7. pojištění
 8. europassmobility

 

Povinnosti účastníků odborné stáže:

1. účast na jazykové přípravě

2. aktivní přístup k samostudiu v rámci jazykové přípravy

3. zodpovědný přístup k vlastní odborné stáži

4. vedení pracovních deníků o průběhu odborné stáže a aktivní komunikace s vedoucím učitelem odborných předmětů v jejím průběhu

5. zpracování povinných materiálů a prezentace o průběhu praxe po návratu z ní

Na průběh odborné stáže se vztahuje v plném rozsahu školní řád SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, a to i mimo pracovní dobu. Při závažném porušení tohoto řádu bude příslušnému žákovi stáž ukončena.

Místo zahraniční stáže:

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho. Je střediskem oblasti a třetím největším portugalským městem. Místní arcibiskup je primasem Portugalska.

 

Letecká doprava

 

 1. termín – 1. skupina – 13 osob

Pedagogický dozor: Mgr: Monika Benešová

Termín: 14.4.2020 – 3.5.2020

Účastníci:

2TAB – Phamová, Otta, Bayer, Martinec, Jirsák, Procházka
2C – Faltysová, Saranchimegová, Myšková, Vyhnánková, Dvořáková, Vandělíková

Informace o letu:

Letecká společnost TAP Portugal

TP 1247 Y  14.04. Praha- Lisabon  1915   2145
TP 1242 Y  03.05. Lisabon- Praha  1415   1830
– zavazadlo k odbavení do 23kg + příruční do 8kg

 

 1. termín – 2.skupina – 13 osob

Pedagogický dozor: Mgr: Jan Tříska

Termín: 4.5.2020 – 23.5.2020

Účastníci:

2C – Náměstková, Hekelová
3C – Němcová. Melich, Ondrušová, Bartoš
3TAB – Koutný, Verunáč, Jirsík, Vejborný, Sněžík, Soukup

Informace o letu:

Letecká společnost TAP Portugal

TP 1245 Y  04.05. Praha- Lisabon  0645   0915
TP 1246 Y  23.05. Lisabon- Praha  1940   2355
– zavazadlo k odbavení do 23kg + příruční do 8kg

Projekt: 2019-1-CZ01-KA102-060064 „Vydejme se do Portugalska pro odborné a pracovní zkušenosti“

 

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvacetidenní odborná stáž pro dvě skupiny po 12 žácích oboru Informační technologie a Cestovní ruch a rekreologie. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách a firmách zaměřených na cestovní ruch.  Během stáže se žáci budou podílet na práci v běžném provozu portugalských firem, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Tento partner již v letech 2016 a 2018 zajišťoval zahraniční stáže pro žáky naší školy a veškeré zkušenosti ze spolupráce s ním byly pozitivní.

 

Časový harmonogram projektu:

 1. výběr účastníků – září 2019
 2. únor, březen 2020 – jazyková příprava žáků – angličtina
 3. duben, květen 2020 – odborná dvacetidenní stáž

Termín dvacetidenní stáže:

Předběžné termíny:

 1. skupina – 14.4. – 5.5.2020 – bude upřesněno
 2. skupina –  4.5. – 23.5.2020 – bude upřesněno

Pedagogický dozor: Mgr. Monika BenešováMgr. Jan Tříska

Účastníkům je v rámci projektu hrazeno:

 1. doprava do místa stáže, letecky Praha – Lisabon a zpět
 2. místní doprava
 3. ubytování v Braze – hotel – dvoulůžkový pokoj, koupelna, wifi
 4. plná penze
 5. kapesné
 6. kulturně–poznávací akce
 7. pojištění
 8. europassmobility

 

Povinnosti účastníků odborné stáže:

1. účast na jazykové přípravě

2. aktivní přístup k samostudiu v rámci jazykové přípravy

3. zodpovědný přístup k vlastní odborné stáži

4. vedení pracovních deníků o průběhu odborné stáže a aktivní komunikace s vedoucím učitelem odborných předmětů v jejím průběhu

5. zpracování povinných materiálů a prezentace o průběhu praxe po návratu z ní

Na průběh odborné stáže se vztahuje v plném rozsahu školní řád SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, a to i mimo pracovní dobu. Při závažném porušení tohoto řádu bude příslušnému žákovi stáž ukončena.

Místo zahraniční stáže:

Braga je historické město na severu Portugalska v provincii Minho. Je střediskem oblasti a třetím největším portugalským městem. Místní arcibiskup je primasem Portugalska.

 

Letecká doprava

 

 1. termín – 1. skupina – 13 osob

Pedagogický dozor: Mgr: Monika Benešová

Termín: 14.4.2020 – 3.5.2020

Účastníci:

2TAB – Phamová, Otta, Bayer, Martinec, Jirsák, Procházka
2C – Faltysová, Saranchimegová, Myšková, Vyhnánková, Dvořáková, Vandělíková

Informace o letu:

Letecká společnost TAP Portugal

TP 1247 Y  14.04. Praha- Lisabon  1915   2145
TP 1242 Y  03.05. Lisabon- Praha  1415   1830
– zavazadlo k odbavení do 23kg + příruční do 8kg

 

 1. termín – 2.skupina – 13 osob

Pedagogický dozor: Mgr: Jan Tříska

Termín: 4.5.2020 – 23.5.2020

Účastníci:

2C – Náměstková, Hekelová
3C – Němcová. Melich, Ondrušová, Bartoš
3TAB – Koutný, Verunáč, Jirsík, Vejborný, Sněžík, Soukup

Informace o letu:

Letecká společnost TAP Portugal

TP 1245 Y  04.05. Praha- Lisabon  0645   0915
TP 1246 Y  23.05. Lisabon- Praha  1940   2355
– zavazadlo k odbavení do 23kg + příruční do 8kg

Projekt: 2017-1-CZ01-KA102-034720 „Studenti IT a cestovního ruchu za novými zkušenostmi v Portugalsku“

Již potřetí vyjedou v roce 2018 naši studenti na třítýdenní pracovní stáž do zahraničí. Projekt naší školy uspěl v konkurenci více než 300 projektů v rámci programu Erasmus+, a tak se nejlepších 24  žáků může v roce 2016 těšit na nové pracovní i kulturní zkušenosti, tentokrát z portugalského města Braga.

 

Časový harmonogram projektu:

 1. výběr účastníků – září 2017
 2. leden, únor 2018 – povinná jazyková příprava žáků – angličtina
 3. duben, květen 2018 – zahraniční stáž

Termín stáže:

4.4. – 22.4. 2018       12 studentů  – 3T, 2C – pedagogický dozor Ing. Jiří Honz

22.4. – 9.5. 2018       12 studentů  – 2TAB, 3CAB – pedagogický dozor Mgr. Tereza Hölzlová

 

Na základě výborných studijních výsledků byli vybráni na devatenáctidenní zahraniční stáž do Portugalska tito žáci:
2.ročník
Cestovní ruch a rekreologie – Rudenco Lilia, Mahutová Simona, Novotná Lenka, Likus Davis, Janišová Kateřina, Březinová Kateřina
Informační technologie – Levek Vojtěch, Makarová Michaela, Hendrych Jan, Vrba Tomáš, Kadlec Ladislav, Zámostný Michal
3. ročník
Cestovní ruch a rekreologie – Neckářová Kateřina, Kozderová Nikola, Bednářová Kateřina, Bucifal Jan, Lukášková Lucie, Hála Tomáš
Informační technologie – Götz Ondřej, Lévai Michal, Hromják David, Zolotarev Jan, Chrastina Tomáš, Palmieri Martin

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvoutýdenní odborná stáž pro dvě skupiny po 12 studentech oboru Informační technologie a Cestovní ruch. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách.  Během dvou týdnů se žáci budou podílet na práci v běžném provozu IT firmy, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí.  Příkladem plánovaného umístění našich žáků jsou firmy:

Cru design – http://crudesign.pt/index/

We Link – http://www.welink.pt/

Capsula – http://www.capsula.com.pt/

Enzyme – http://enzyme.pt

Gen – http://gen.pt/

B solus – http://www.bsolus.pt/pt/

Inforlink – http://www.inforlink.pt/

Numica – http://www.numica.pt/home/ . ..atd.

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Projekt: 2015-1-CZ01-KA102-012987 „Studenti IT oborů za zkušenostmi v Portugalsku“

Již podruhé za sebou vyjedou studenti oboru Informační technologie na čtrnáctidenní pracovní stáž do zahraničí. Projekt naší školy uspěl v konkurenci více než 300 projektů v rámci programu Erasmus+, a tak se nejlepších 24  žáků může v roce 2016 těšit na nové pracovní i kulturní zkušenosti, tentokrát z portugalského města Braga.

Popis projektu

Hlavní aktivitou projektu je dvoutýdenní odborná stáž pro dvě skupiny po 12 studentech oboru Informační technologie. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných portugalských IT firmách.  Během dvou týdnů se žáci budou podílet na práci v běžném provozu IT firmy, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Portugalska, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí.  Příkladem plánovaného umístění našich žáků jsou firmy:

Cru design – http://crudesign.pt/index/

We Link – http://www.welink.pt/

Capsula – http://www.capsula.com.pt/

Enzyme – http://enzyme.pt

Gen – http://gen.pt/

B solus – http://www.bsolus.pt/pt/

Inforlink – http://www.inforlink.pt/

Numica – http://www.numica.pt/home/ . ..atd.

Partner projektu

Braga Mobility nebo pouze Braga mob je firma s cca 20 zaměstnanci se sídlem v Braze. Je to zkušená dynamická společnost, která získala doposud velké množství klientů v rámci programů Leonardo da Vinci a LLP a poté také v rámci programu Erasmus Plus. Zaměstnanci firmy se podílí na bezpočtu projektů týkajících se mezinárodních mobilit. Specializují se na rozmanité oblasti rozvoje a vzdělání. Pro zaměření, se kterými nemají stálí zaměstnanci firmy dostatek zkušeností, spolupracují s externími spolupracovníky.

http://www.bragamobilityopen.com/

Celý měsíc bylo malebné německé městečko Wernigerode domovem studentů informatiky kolínské Střední odborné školy informatiky a spojů. První dvoutýdenní turnus patřil vybraným žákům tříd 3TA a 4TA a jejich paní učitelce Daně Valáškové, druhou skupiny vytvořil výběr ze tříd 3TB a 4TB a paní učitelka Tereza Hölzlová.
Studenti Spojů poprvé vyrazili na kurz Erasmus+. Dva týdny strávili v zahraničí, trénovali anglický jazyk, tak trochu i německý, poznávali kulturní krásy jiné země, ale hlavně dva týdny pracovali v německých IT firmách a získávali nezaplatitelné zkušenosti. Většina žáků vytvářela webové stránky, programovala, graficky upravovala fotografie, tvořila kalendáře nebo se starala o IT sítě.

Čtrnáctidenní pracovní pobyt v nádherném městě, jehož dominantou je novogotický zámek Wernigerode Schloss, a které je plné typických domů z hrázděného zdiva, si studenti zpříjemnili i výlety. Jednak poznali samotné město Wernigerode. Viděli například místní šikmý dům, nejmenší dům nebo nádraží parních vlaků, ale taky již zmíněný zámek. Kromě toho také navštívili město ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO Quedlinburg.

Na víkend pak vyrazili do hlavního města Německa. V Berlíně neopomněli navštívit největší historické památky jako Braniborskou bránu, Památník holokaustu, Říšský sněm, Národní galerii, filharmonii, chrám Berliner Dom i Berlínskou zeď, ale taky vystoupali na TV věž Fernsehturm, odkud pozorovali noční Berlín. Na své si přišli v berlínské zoo a akváriu a jako správní ajťáci nemohli vynechat Muzeum počítačových her. Tam si jednak prohlédli historické kousky počítačů, ale mohli si zkusit řadu starších počítačových her, včetně původních ovládání. Sečteno podtrženo, pro obě skupiny to byly dva týdny nadupané zážitky. ​(Mgr. Tereza Holzlová)

 

Popis projektu

 

Hlavní aktivitou projektu je dvoutýdenní odborná stáž pro dvě skupiny po 12 studentech oboru Informační technologie. Jazykem stáže je anglický jazyk. Tato stáž bude probíhat ve vybraných německých IT firmách.  Během dvou týdnů se žáci budou podílet na práci v běžném provozu IT firmy, budou se zde setkávat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí SRN, prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci se mohou seznámit s moderní technikou a s dalším programovým vybavením používaným v zahraničních firmách, s jiným způsobem zpracování zadaného úkolu a novými metodami organizace práce pro jeho úspěšné zvládnutí.  Příkladem plánovaného umístění našich žáků je firma Netco (http://www.netco.de/).

Partner projektu

 

Akademie Überlingen Verwaltungs GmbH je vzdělávací instituce v SRN, která má pobočky v mnoha částech Spolkové republiky Německo. Vzdělávaci instituce zaměstnává 150 pracovníků. Od roku 1990 zprostředkovává odbornou praxi a zaměstnání v mnoha odvětvích průmyslu i obchodu, v oblasti IT, marketingu, účetnictví atd. (http:\\www.akademie-ueberlingen.de)