Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Domov mládeže

Domov mládeže - všeobecné údaje

 

DOMOV MLÁDEŽE

 

Domov mládeže při SOŠ informatiky a spojů a SOU je jediným zařízením tohoto typu v okrese Kolín. Ubytováváme žáky naší školy ,ale 6 ostatních kolínských škol , popřípadě zájemcei z dalšího okolí. Při volné ubytovací kapacitě DM zajišťujeme komerční ubytování.

Domov mládeže je umístěn v budově školy v 5 – 11. patře. Pokoje jsou třílůžkové, vždy pro 2 pokoje je sociální buňka – sprchový kout , WC, 2 umyvadla. Na každém podlaží je žákům k dispozici kuchynka s lednicí, MT, indukčním vařičem a rychlovarnou konvicí. Dále je na všech patrech studovna a kulturní místnost s televizí. Dále  je zde stůl na stolní  tenis, stolní fotbal a malý kulečník, ale máme i klavír a knihovnu. Vybavení je materiálně zcela vyhovující jakýmkoli potřebám smysluplného využití volného času, k relaxaci  a odpočinku.

V průběhu celého školního roku si studenti mohou vybrat z bohaté nabídky sportovních akcí /turnaje sálové kopané, volejbalu, běhy do schodů, florbal/, vzdělávacích akcí jako besedy s odborníky exkurze, výlety, kulturní akce/výstavy, návštěvy historických památek, Klub mladého diváka, workshopy malířské ,rukodělné činnosti. V rámci prevence negativních jevů a možných rizik   provázející sociálně patologické jevy spolupracujeme s Policií ČR a dalšími složkami zabývající se touto problematikou, organizujeme besedy jako Kriminalita a trestní zodpovědnost, Kyberšikana, Problematika závislostí ,Řekni drogám ne aj.

V areálu školy se nachází víceúčelová sportovní hala, která je ubytovaným žákům k dispozici 4 x týdně ,cca 10 hodin. Plně využíváme posilovnu školy a další venkovní sportovní a oddychové prostory.

 

Všeobecné údaje o DM :

Domov mládeže je v provozu v době školního roku , od neděle od 17 hodin do pátku 15 hodin .Škola má vlastní školní jídelnu  a zajištuje celodenní stravování pro ubytované žáky

Cena za ubytování  činí 1000,- Kč, žákům je v případě zájmu a volné kapacity umožněno  mít samostatný pokoj, pak je cena 1 200 Kč.

V odůvodněných případech poskytujeme ubytování i o víkendu, Cena je 150,- Kč/ víkend. Ubytování a strava se hradí do 25 dne předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění , i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci/ §5 VYHLÁŠKY  108/2005 Sb ve znění novely 436/2010SB.. Pokud však žák z důvodů organizace vyučování ve škole nebude na DM ubytován úplata se mu přiměřeně sníží / např. praxe, lyžařské kurzy apod./

Cena celodenního stravování je 98,- Kč /den.  Snídaně s přesnídávkou 28,- Kč, oběd 35,-Kč a večeře 35,Kč. Strava je většinou hrazena bankovním převodem v termínu do 25. předchozího měsíce. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Služby: 1 x za 2 týdny výměna lůžkovin. Úklidové a toaletní potřeby zajišťuje DM. Informační servis. Onemocní – li žák během ubytování, je po konzultaci s rodiči odeslán domů.

Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat Řád DM, směrnice , řády školy, bezpečnostní a požární předpisy a pravidla chování. Práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena v Řádu DM,  se kterým je žák seznámen a je povinen se jim řídit. Při závažném porušení řádu může být žáku rozhodnutím ředitele školy ukončeno ubytování. V případě úmyslného poškození majetku je ubytovaný povinen uhradit škodu.

PŘIHLÁŠKY

V dokumentech na stránkách školy jsou k dispozici tiskopisy k ubytování. Přihlášku si zájemci  vytisknou, vyplní a doručí na adresu školy. Přihlášky pro školní rok 2020/21 odevzdejte  nejpozději do 10.6.2020. Rozhodnutí o přijetí k ubytování bude odesláno  do konce června, včetně pokynů k nástupu na DM. V případe nejasností nebo dotazů nás můžete  kontaktovat e mailem nebo telefonicky  – 321 752 625 – Vojtěchová , informace podá i kterýkoliv jiný vychovatel

AKTIVITY ŽÁKŮ DOMOVA MLÁDEŽE