Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Přijímací Řízení

Přijímací řízení

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, prospěch uchazečů z 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ZŠ s důrazem na známky z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, výsledek testu při dnech otevřených dveří a doklady o účasti na soutěžích.

Při obou dnech otevřených dveří budou mít uchazeči možnost zúčastnit se testu z oblasti práce s počítačem (obory Informační technologie, Kybernetická bezpečnost) a z oblasti všeobecných studijních předpokladů (obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie). Úspěšní řešitelé těchto testů získají bodovou bonifikaci. Další bonifikaci mohou získat žáci, kteří k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech soutěží z jednotlivých předmětů.

Podrobnosti k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 31.1.2024.

Lékařské potvrzení se u žádného oboru nedokládá.

Do podání přihlášky zbývá:

2023/03/01 00:00:00

PODÍVEJTE SE NA NABÍZENÉ OBORY!

Podívejte se na nabízené obory pro tento školní rok, prostudujte jejich učební plány, a zamyslete se nad tím, který z nich Vás zaujal nejvíce!

Videoprezentace školy

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Stáhněte a elektronicky vyplňte danou přihlášku. Ohlídejte si správné datum a nezapomeňte se přihlásit na naší školu včas!

Podmínky pro přijímání žáků

Při přijímacím řízení do maturitních oborů budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za účast v soutěžích, za test při dnech otevřených dveří a za přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 60 žáků v oborech Informační technologie (ŠVP Počítačové sítě a Počítačová grafika a multimédia), 30 žáků v oboru Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (ŠVP Kybernetická bezpečnost) a Ekonomika a podnikání (školní vzdělávací programy Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví).

Minimální hranice úspěšnosti pro maturitní obory je stanovena takto:

 

a) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za účast v soutěžích a za test při dnech otevřených dveří  v oboru Informační technologie minimálně 30 bodů a v ostatních oborech minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).
b) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

c) v případě uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je podmínkou pro jejich přijetí hodnocení „uspěl v přijímacím pohovoru z českého jazyka“.

Příklad 1

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,93 a neměl žádnou čtyřku (=37 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 2,14 a měl čtyřku z matematiky (16-10=6 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 43 bodů. Zároveň se neúčastnil ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 43 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 43+54+108=205 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 65+54+108=227 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Příklad 2

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,78 a neměl žádnou čtyřku (=52 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 1,64 a opět neměl žádnou čtyřku (66 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 118 bodů. Zúčastnil se v okresním kole olympiády z českého jazyka (10 bodů). V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 128 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 128+27+108=263 bodů, nebude přijat.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 118+27+108=253 bodů, nebude přijat.

NASBÍREJTE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Pokud máte vše řádně přečtené, a zajímáte se, kdy se k nám můžete přijít podívat, navštivte sekci věnovanou Dnu Otevřených Dveří. Budeme se na Vás těšit!