Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola realizuje tyto části projektu:

1. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Řešení  potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 (info).

2. PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
Nákup mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

3. POKROČILÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
V přípravě je nákup pokročilých digitálních pomůcek, určených pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.