Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2021/2022

 

Školní knihovna

Školní knihovna

Školní knihovna SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, jež se nachází v 1. patře školní budovy v kabinetě č. 6, je určena pro studenty a zaměstnance školy. Knihovní fond nabízí kolem 2000 knižních titulů beletrie, naučné literatury i učebnic. V knihovně je k dispozici řada příruček, encyklopedií a slovníků naučných i jazykových (některé ve více výtiscích).

Všechny knihy je možno využívat k přípravě referátů a studijním účelům. Žáci zde najdou většinu knih z kánonu titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (ve smyslu státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury). Žáci musí v rámci státní maturitní zkoušky od školního roku 2010/11 prokázat znalost 20, popř. 30 literárních děl (počet titulů závisí na zvoleném stupni obtížnosti zkoušky).Knihovní fond je průběžně aktualizován novými tituly.
Půjčovné je zdarma na dobu 1 měsíce. Přijít můžete kdykoliv o přestávce v průběhu celého týdne, nejlépe ve čtvrtek a pátek v čase 10.15 – 10.35. Knihovna je vybavena automatizovaným knihovnickým systémem Bakaláři.

 

Na Vaši návštěvu se těší Mgr. Michal Moravec