Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2021/2022

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Technik informačních systémů

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 13.5.2022). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy v pondělí 2.5.2022 od 12.00 hod. do 14.00 hod. a v úterý 3.5.2022 od 7:00 hod. do 14:00 hod.   V tomto termínu nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat od pondělí 2.5.2021 od 12.00 do 14.00 hod. a v dalších dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Modře označení uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení do oboru Informační technologie a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru, mohou být přijati ještě v prvním kole do maturitního studijního oboru Technik informačních systémů. Je však třeba vyplnit žádost o změnu oboru, kterou naleznete ZDE. Dále je možné, aby tito uchazeči podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdá 60 přijatých uchazečů, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny. Odvolání je možné podat současně se žádostí o změnu oboru, která bude v případě přijetí na obor Informační technologie zrušena.

Modře označení uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení do oboru Cestovní ruch a rekreologie a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru, mohou být přijati ještě v prvním kole do maturitního studijního oboru Bankovnictví a pojišťovnictví.  Je však třeba vyplnit žádost o změnu oboru, kterou naleznete ZDE. Dále je možné, aby tito uchazeči podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdá 60 přijatých uchazečů, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny. Odvolání je možné podat současně se žádostí o změnu oboru, která bude v případě přijetí na obor Cestovní ruch a rekreologie zrušena.

Modře označení uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení v oborech Cestovní ruch a rekreologie a Bankovnictví a pojišťovnictví mohou podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení na obor Bankovnictví a pojišťovnictvi.

Uchazeči, kteří mohou být přijati ve druhém kole přijímacího řízení do oboru Ekonomika a podnikání – Bankovnictví a pojišťovnictví (na výsledkových listinách jsou vyznačeni modře), si podají přihlášku ke studiu na sekretariát školy. Není nutné na přihlášce vyplňovat známky.

Pokud uchazeči již zápisový lístek odevzdali na jinou školu a následně byli přijati na naší školu, které chtějí dát přednost, mohou si na první škole zápisový lístek vyzvednout a uplatnit ho na naší škole.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili  elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ nejpozději do 15.5.2022.

Dotazník pro obor Informační technologie

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

Dotazník pro obor Cestovní ruch a rekreologie

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Celostátní matematická soutěž 16.5.2022
  Dne 25. 3. 2022 se v Hradci Králové uskutečnila Celostátní matematická soutěž, které se zúčastnilo 7 studentů naší školy. Mezi úspěšné řešitele se probojoval Ondřej Šesták (1TB). Blahopřejeme a děkujeme […]
  admin
 • Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oboru Bankovnictví a pojišťovnictví 63-41-M/01 13.5.2022
  Příjem přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení bude ukončen v pátek 20.5.2022. Uchazeči podávají novou přihlášku, pokud již podali přihlášku na naši školu v prvém kole, není třeba vyplňovat známky […]
  Hynek Kohout
 • Prváci zavítali do Poštovního muzea 6.5.2022
  Středeční exkurze třídy 1P byla ve znamení poštovních služeb. Studenti měli možnost navštívit Poštovní muzeum, kde je nejvíce zaujala potrubní pošta. Dále se přesunuli do krásného prostředí Hlavní pošty, kde měli […]
  admin
 • No BackPack Day u nás ve škole 5.5.2022
  No BackPack Day je dnem, kdy si studenti a studentky přinesou své učební pomůcky v něčem jiném, nežli v batohu či školní aktovce. Smyslem této akce je poukázat na to, […]
  admin
 • Maturitní rozpisy ústní maturitní zkoušky pro rok 2022 4.5.2022
  Pozor, do zahájení maturitních zkoušek může ještě dojít k úpravám rozpisu z organizačních důvodů. Případné dodatečné úpravy a aktualizace budou zveřejněny na tomto místě. Je třeba sledovat Team a tyto […]
  admin