Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Výsledky přijímacího řízení 2020

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Technik informačních systémů

Elektrikář  – pomaturitní studium

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 23.6.2020). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ nejpozději do 23.6.2020.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy ve čtvrtek 18.6.2020 od 10.00 hod. do 14.00 hod.  Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí do termínu čtvrtek 18.6.2020 14:00 hod. budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat i v dalších pracovních dnech v rozmezí 7.00 – 14.00 hod.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity oboru, mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí k rukám ředitele do 3 dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, a mohou být přijati, pokud se v oboru uvolní místo.

Žádost o nové rozhodnutí

Žádost o změnu oboru

Zároveň jim bude nabídnuta možnost studia na naší škole v jiném maturitním oboru.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Legislativa

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.  I nadále však existuje možnost pro uchazeče, jak být přijat, pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obracejte na zástupce ředitele na tel. 321752663

 

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Podzimní termín maturitních zkoušek 30.6.2020
  Podzimní termín maturitních  zkoušek profilové části a ústních zkoušek společné části je 7.9. – 11.9.2020. Podrobný rozpis bude zveřejněn na začátku měsíce září. Didaktické testy proběhnou od úterý 1.9. do […]
  Hynek Kohout
 • Třída 4TA přežila apokalypsu a vybudovala novou kolonii 29.6.2020
  Píše se rok 2020 a třída 4TA má za sebou úspěšné splnění maturitní zkoušky. Ještě než však odezněly válečné bubny, se všichni přesunuli do roku 2088, kde se lidstvo nachází […]
  admin
 • 2.kolo přijímacího řízení 24.6.2020
  Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Technik informačních systémů. Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2019/2020. Uchazeči o […]
  Hynek Kohout
 • Schůzka rodičů žáků nastupujících prvních ročníků 23.6.2020
  Informační schůzka pro žáky budoucích prvních ročníků se uskuteční v úterý dne 30.6.2020 v 16.00 hod. ve sportovní hale školy. Na schůzce budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni o […]
  Hynek Kohout
 • Vydání vysvědčení 18.6.2020
  Vydání vysvědčení proběhne v jednotlivých třídách dle rozpisu od 9:00 hod v pátek 26.6.2020.
  Hynek Kohout