Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Výsledky přijímacího řízení 2020

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Technik informačních systémů

Elektrikář  – pomaturitní studium

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 23.6.2020). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ nejpozději do 23.6.2020.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy ve čtvrtek 18.6.2020 od 10.00 hod. do 14.00 hod.  Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí do termínu čtvrtek 18.6.2020 14:00 hod. budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat i v dalších pracovních dnech v rozmezí 7.00 – 14.00 hod.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity oboru, mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí k rukám ředitele do 3 dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, a mohou být přijati, pokud se v oboru uvolní místo.

Žádost o nové rozhodnutí

Žádost o změnu oboru

Zároveň jim bude nabídnuta možnost studia na naší škole v jiném maturitním oboru.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Legislativa

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.  I nadále však existuje možnost pro uchazeče, jak být přijat, pokud uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obracejte na zástupce ředitele na tel. 321752663

 

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Organizace výuky v týdnu od 26.10. do 1.11.2020 25.10.2020
  Ve dnech 26. až 27. budou školy vládním opatřením uzavřeny, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.
  Hynek Kohout
 • Video ohlédnutí za letošním adaptačním kurzem 20.10.2020
  Ještě jedno malé video ohlédnutí za letošním adaptačním kurzem:
  admin
 • Zrušení baristického kurzu 16.10.2020
  Vzhledem k šířící se epidemii a zrušení praktické výuky na SŠ je říjnový BARISTICKÝ KURZ zrušen. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat. Ing. Marcela Vedralová
  admin
 • Organizace výuky do 1.11.2020 13.10.2020
  V termínu od 5.10. do 23.10.2020 probíhá distančná výuka. Od 14.10.2020 přechází na distanční výuku i úsek praktického vyučování (odborný výcvik). V termínu od 26. do 30.10.2020 jsou prázdniny (distanční […]
  Hynek Kohout
 • Adaptační kurz 2020 12.10.2020
  Trocha dobrodružství aneb Adaptační kurz v době koronavirové. I letos se žáci prvních ročníků vydali na na řeku Sázavu, kde absolvovali adaptační kurz. V době všemožných opatřeních byla trocha čerstvého […]
  admin