Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Technik informačních systémů

Nástavbový jednoletý obor Elektrikář

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 1.6.2021). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy v pátek 21.6.2021 od 10.00 hod. do 14.00 hod.  Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí do termínu pátek 21.6.2021 14:00 hod. budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat od pondělí 24.5.2021 v rozmezí od 10.00 – 14.00 hod.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení do oboru Informační technologie a nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu oboru, mohou být přijati ještě v prvním kole do maturitního studijního oboru Technik informačních systémů. Je však třeba vyplnit žádost o změnu oboru, kterou naleznete ZDE. Dále je možné, aby tito uchazeči podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdá 60 přijatých uchazečů, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny. Odvolání je možné podat současně se žádostí o změnu oboru, která bude v případě přijetí na obor Informační technologie zrušena.

Uchazeči, kteří mohou být přijati ve druhém kole přijímacího řízení (na výsledkových listinách jsou vyznačeni modře) si podají přihlášku ke studiu na sekretariát školy. Není nutné na přihlášce vyplňovat známky. Na přihláškách na obor Technik informačních systémů je třeba potvrzení lékaře (je možné doložit dodatečně).

Pokud uchazeči již zápisový lístek odevzdali na jinou školu a následně byli přijati na naší školu, které chtějí dát přednost, mohou si na první škole zápisový lístek vyzvednout a uplatnit ho na naší škole.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili  elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ nejpozději do 18.6.2021.

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-I3DE4Tit0GLlssbe_NIwZg60aDmDsdDvaRJIaLaxdhUM1EzNkNCT0NRNUlNS1lUSTJZVlJFNlNFMS4u

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-I3DE4Tit0GLlssbe_NIwZg60aDmDsdDvaRJIaLaxdhUQzIxOEpJQUhSRUU3UzlCUDZFS0RLWVEzOS4u

Dotazník pro obor Informační technologie

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-I3DE4Tit0GLlssbe_NIwZg60aDmDsdDvaRJIaLaxdhUNUhCWllTNzZUU1E2REE5NTM1QTVNREFZUy4u

 

Dotazník pro obor cestovní ruch a rekreologie

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-I3DE4Tit0GLlssbe_NIwZg60aDmDsdDvaRJIaLaxdhUNFI3WDRORUxESjAxNTZSUUdOSVFWQ1RTOC4u

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Mimořádný termín praktické maturity 28.6. – 29.6.2021 24.6.2021
  Mimořádný termín praktické maturity – učebna P3 – 7:45 hod. Předmět Datum Datum2 POS 29.06.2021 PSS 28.06.2021 TWS 28.06.2021 29.06.2021
  Hynek Kohout
 • Tropická stříbrná Kutná Hora 20.6.2021
  Třídy 3TB (17. 6. 2021), 3M a 3P (18. 6. 2021) podnikly výpad do města, jehož památky jsou přes 25 let zapsány na seznamu UNESCO. Kromě tradičních turistických cílů zhlédly […]
  admin
 • Akce Letem světem Kolínem dospěla do svého konce 17.6.2021
  Cílem akce Letem světem Kolínem bylo poznání atraktivit města Kolína pomocí indicií v podobě piktogramů. Až na výjimky se s tímto úkolem popasovali studenti cestovního ruchu úspěšně. A na závěr […]
  admin
 • Průvodci ze třídy 3C 16.6.2021
  Do seznamu průvodců (nově vzniklý registr průvodců ČR) se třída 3C sice nezapsala, ale chybělo jen málo. Výkony tomu ale naprosto odpovídaly. Průvodcem cestovního ruchu je totiž fyzická osoba, která […]
  admin
 • Schůzka budoucích žáků naší školy a jejich zákonných zástupců čtvrtek 17.6.2021 od 16:00 hod. 9.6.2021
  Schůzku všech budoucích žáků naší školy a jejich zákonných zástupců, proběhne ve čtvrtek 17. června 2021 v 16.00 hod. ve sportovní hale školy. Na této schůzce obdržíte všechny informace týkající se […]
  Hynek Kohout