Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Technik informačních systémů

Identifikační číslo uchazeče zjistíte na telefonním čísle 321752660 (Marcela Novotná – sekretářka ředitele)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 12.6.2023). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy v úterý 30.5.2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.  V tomto termínu nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat v dalších dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdají všichni přijatí uchazeči, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili obratem elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ.

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Turistický kurz tříd 3M, 3P a 3TB na Jizerce je za námi 22.5.2024
  Jak je již pravidlem, i v letošním roce 3. ročníky absolvovaly turistické kurzy. Třídy 3M, 3P a 3TB zavítaly v termínu od 13. 5. – 17. 5. do oblíbené destinace […]
  admin
 • Barmanské kurzy úspěšně zakončeny certifikáty o absolvování 17.5.2024
  V prvních májových dnech se konaly hned dva barmanské kurzy. Celkem 34 absolventů si odneslo certifikát o úspěšném absolvování barmanského kurzu v délce trvání 4 dny. Kurz vedl vicemistr světa […]
  admin
 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 16.5.2024
                      Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 na Střední odbornou školu informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826   Ředitel Střední odborné školy informatiky a spojů […]
  Hynek Kohout
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 15.5.2024
  Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech. Informační technologie Bankovnictví a pojišťovnictví Cestovní ruch Kybernetická […]
  admin
 • Informace k přijímacímu řízení 10.5.2024
  Vážení zákonní zástupci, rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na naši SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín bude zveřejněno v systému DIPSY, na webových stránkách www.soskolin.cz a na veřejně přístupném místě u […]
  Hynek Kohout