Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví a Technik informačních systémů.

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví a Technik informačních systémů.
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 jsou uvedena na školních stránkách v sekci PRO UCHAZEČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a jsou totožná jako pro první kolo přijímacího řízení. Uchazeči o studium uvedených maturitních oborů budou přijímáni podle vzniklého pořadí na základě kritérií přijímacího řízení do naplnění celkové kapacity oborů. Uzávěrka přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je v pátek 26.5.2023.

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou do sekretariátu školy. Uchazeči podávají novou přihlášku a doloží výsledky přijímací zkoušky, pokud již podali přihlášku na naši školu v prvém kole, není třeba vyplňovat známky, potvrzovat známky základní školou a dokládat výsledky přijímací zkoušky. Přihlášku lze vytisknout ze stránek www.soskolin.cz (PRO UCHAZEČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ).

Výsledek přijímacího řízení bude zákonným zástupcům jednotlivých uchazečů sdělen individuálně spolu s informací, kdy si mohou v sekretariátu školy vyzvednout rozhodnutí na základě výsledku přijímacího řízení 2. kola.

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Výsledky 3. kola příjímacího řízení ve školním roce 2023/24 28.6.2024
  V přiložené výsledkové listině je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v maturitního oboru Bankovnictví a pojišťovnictví Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby vyplnili  elektronický dotazník žáka pro nástup na SŠ nejpozději […]
  Hynek Kohout
 • Čtvrtý ročník školního veletrhu fiktivních firem 28.6.2024
  V pondělí 24. června 2024 se konal již tradiční školní veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo rekordních 11 firem ze tříd 2C, 2P, 3C, 3P. Pro studenty ze třetích ročníků to […]
  admin
 • Podzimní termíny maturitních zkoušek 27.6.2024
  Termíny podzimních maturitních zkoušek jsou stanoveny takto:  2.9. – 6.9.2024 – didaktické testy 9.9. – 13.9. – písemné a praktické zkoušky 16.9. – 20.9. ústní zkoušky profilové části Přesný rozpis […]
  Hynek Kohout
 • Volba jazyků pro žáky budoucího prvního ročníku 27.6.2024
  Všichni žáci budoucího prvního ročníku, budou mít cizí jazyk, který si vybrali jako svou první volbu.
  Hynek Kohout
 • Ohlasy na studentské praxe v rámci programu Erasmus + 23.6.2024
  Malé ohlédnutí za za tím, jak probíhaly zahraniční praxe v Portugalsku očima některých našich studentů: „Letošní praxi jsme my, studenti cestovního ruchu, vykonávali v hotelu Urban v Braze. Praxe nám […]
  admin