Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

2.kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Technik informačních systémů.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2019/2020.
Uchazeči o studium těchto maturitních oborů budou přijati do celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých oborech podle výsledků studia na základní škole a výsledků přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky v 1. kole přijímacího řízení.

Na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole po přičtení bodů získaných při testu při dnech otevřených dveří, za účast v soutěžích a za přijímací zkoušky vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Technik informačních systémů. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=130 bodů a prospěch 2,30=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika.

Nemohou být přijati uchazeči, kteří:

a) Nedosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za test při dnech otevřených dveří a účast v soutěžích minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).
b) Nedosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 17 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 95 bodů.
Druhé kolo je průběžné do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Všichni uchazeči, kteří doposud dali přihlášku do druhého kola, jsou přijati.Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout v sekretariátu školy od čtvrtka 25.6.2020.
U ostatních žádostí (např. o změnu oboru, postoupení na místa uvolněná po 1. kole atd.) se o výsledku a dalších nutných krocích informujte na 321752663. Zápisový lístek odevzdejte neprodleně do sekretariátu školy.
Přihlášky se podávají osobně nebo poštou do sekretariátu školy.
RSS Aktuality – SOSKOLIN