Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Síťový specialista

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Specializace: Síťový specialista
Čtyřletý studijní obor, připravující studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií se zaměřením na výstavbu, údržbu a správu počítačových sítí.

Návrh a správa počítačové sítě.

Počítačové systémy Linux, Windows Server

Šifrování a bezpečnost počítačových sítí

Databázové systémy MySQL, ORACLE

Kancelářské aplikace MS Office

imgix-391808
f6

SÍŤOVÝ SPECIALISTA

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

PŘEHLED

Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí, technických prostředků přenosu dat a počítačové grafiky.

UPLATNĚNÍ

Absolvent oboru se může uplatnit především jako správce sítí, případně jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s pro-středky IT aj. V průběhu studia absolvují studenti souvislou praxi na reálných pracovištích.