Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Provozní elektrikář

Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem.

PŘEHLED

Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem. Absolvent se uplatní v elektrotechnických profesích zaměřených na výrobu, montáž a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, na opravy slaboproudých nebo silnoproudých elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů a provádění elektrických instalací, dále jako pracovníci obsluhy, údržby a servisu.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina – němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením. Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat zkoušky z vyhlášky č. 50/78 sb.
KÓD OBORU
26-51-H/01
ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrikář

Provozní elektrikář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu.
DÉLKA STUDIA
Tříleté studium
ZAKONČENÍ STUDIA
Praktické zkoušky
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
24
  • Slaboproudá a silnoproudá technika
  • Opravy elektrických zařízení
  • Zkoušky z vyhlášky 50/78 sb.
  • Vlastnosti elektrických rozvodů a instalací
  • Kancelářské aplikace MS Office
IMG_3153

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR ZAKONČENÝ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU