Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Provozní elektrikář

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu.
Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem.

Slaboproudá a silnoproudá technika

Opravy elektrických zařízení

Zkoušky z vyhlášky 50/78 sb.

Vlastnosti elektrických rozvodů a instalací

Kancelářské aplikace MS Office

photo
f10

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR ZAKONČENÝ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU

PŘEHLED

Široce zaměřený tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem. Absolvent se uplatní v elektrotechnických profesích zaměřených na výrobu, montáž a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, na opravy slaboproudých nebo silnoproudých elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů a provádění elektrických instalací, dále jako pracovníci obsluhy, údržby a servisu.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina – němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením. Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat zkoušky z vyhlášky č. 50/78 sb.