Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Peněžní a logistické služby

PENĚŽNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY

RVP Ekonomika a podnikání
Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, logistiky, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, poštovnictví, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz a jeho řízení na pracovištích peněžních ústavů, České pošty, logistických firem a dalších institucí.

Poštovnictví a logistika

Management na pracovištích peněžních ústavů

Obchodní korespondence

Účetnictví, pojišťovnictví, administrativa

Praxe na reálných pracovištích české pošty

didier-weemaels-36055
2759_745408955596521_245691363743966675_n

PENĚŽNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY

OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ FUNKCE

PŘEHLED

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, logistiky, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, poštovnictví, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz a jeho řízení na pracovištích peněžních ústavů, České pošty, logistických firem a dalších institucí.

UPLATNĚNÍ

Absolvent ovládá dva cizí jazyky, středoškolskou matematiku, práci s počítačem, základy obchodní korespondence, cizí měny a orientuje se ve světovém i domácím zeměpise. Součástí výuky je také souvislá praxe na reálných pracovištích. Absolventi se uplatní v obchodně podnikatelských funkcích ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, na poštách, v logistice, ve státní a veřejné správě.