Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Elektrikář

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitou v jiném oboru vzdělávání. Nabídkou zkráceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných škol a gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti elektrotechniky.

PŘEHLED

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitou v jiném oboru vzdělávání. Nabídkou zkráceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných škol a gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti elektrotechniky. Učební plán pro nabízený vzdělávací obor je sestaven s ohledem na získané všeobecné znalosti v průběhu předchozího středoškolského studia. Obsahuje tedy pouze výuku odborných předmětů včetně odborného výcviku. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina – němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením.
KÓD OBORU
26-51-H/01
ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elektrikář

Provozní elektrikář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Jednoletý pomaturitní učební obor
DÉLKA STUDIA
Jednoleté pomaturitní studium
ZAKONČENÍ STUDIA
Praktické zkoušky
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
24
  • Slaboproudá a silnoproudá technika
  • Opravy elektrických zařízení
  • Zkoušky z vyhlášky 50/78 sb.
  • Vlastnosti elektrických rozvodů a instalací
  • Kancelářské aplikace MS Office
IMG_3153

ELEKTRIKÁŘ

JEDNOLETÝ STUDIJNÍ OBOR