Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Elektrikář

ELEKTRIKÁŘ

Tříletý nebo jednoletý pomaturitní učební obor
Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali
střední vzdělání s maturitou v jiném oboru vzdělávání. Nabídkou zkrá-
ceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných
škol a gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale
chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti elektrotechniky.

Slaboproudá a silnoproudá technika

Opravy elektrických zařízení

Zkoušky z vyhlášky 50/78 sb.

Vlastnosti elektrických rozvodů a instalací

Kancelářské aplikace MS Office

thomas-kelley-74096
f10

ELEKTRIKÁŘ

JEDNOLETÝ STUDIJNÍ OBOR

PŘEHLED

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali
střední vzdělání s maturitou v jiném oboru vzdělávání. Nabídkou zkrá-
ceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných
škol a gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale
chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti elektrotechniky. Učební plán pro
nabízený vzdělávací obor je sestaven s ohledem na získané všeobecné
znalosti v průběhu předchozího středoškolského studia. Obsahuje
tedy pouze výuku odborných předmětů včetně odborného výcviku.
Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

UPLATNĚNÍ

Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina – němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením.