Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Cestovní ruch a rekreologie

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rekreologie. Je zaměřen především na ekonomiku a účetnictví cestovních kanceláří a hotelového provozu, marketing a management cestovního ruchu, služby a logistiku v cestovním ruchu, geografii, průvodcovství a na služby z oblasti rekreologie.

PŘEHLED

Součástí výuky je také předmět Cestovní ruch v praxi. V rámci všeobecného základu je v učebním plánu zařazena výuka dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština, španělština. Dále se výuka soustředí na kulturu osobního projevu a dějiny kultury a umění.

UPLATNĚNÍ

Absolventi tohoto oboru získají předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu v oblasti cestovního ruchu a rekreologie či k práci v cestovní kanceláři, ať při jejím řízení nebo jako delegáti či průvodci. Uplatní se také v hotelovém provozu při práci v recepcích nebo při volnočasových aktivitách klientů.
KÓD OBORU
63-41-M/01
ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ekonomika a podnikání
Cestovní ruch a rekreologie
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou
DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium
ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30
  • Marketing a management cestovního ruchu
  • Cestovní kanceláře a hotelový provoz
  • Praktické průvodcovství
  • Cizí jazyky
  • Fiktivní firmy
P1177002

CESTOVNÍ RUCH A REKREOLOGIE

PRŮVODCOVSTVÍ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE