Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Cestovní ruch a rekreologie

CESTOVNÍ RUCH A REKREOLOGIE

RVP Ekonomika a podnikání
Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rekreologie. Je zaměřen především na ekonomiku a účetnictví cestovních kanceláří a hotelového provozu, marketing a management cestovního ruchu, služby a logistiku v cestovním ruchu, geografii, průvodcovství a na služby z oblasti rekreologie.

Marketing a management cestovního ruchu

Cestovní kanceláře a hotelový provoz

Praktické průvodcovství

Cizí jazyky

Fiktivní firmy

rawpixel-com-191102
Dressden

CESTOVNÍ RUCH A REKREOLOGIE

PRŮVODCOVSTVÍ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE

PŘEHLED

Součástí výuky je také předmět Cestovní ruch v praxi. V rámcí všeobecného základu je v učebním plánu zařazena výuka dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština, španělština. Dále se výuka soustředí na kulturu osobního projevu a dějiny kultury a umění.

UPLATNĚNÍ

Absolventi tohoto oboru získají předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu v oblasti cestovního ruchu a rekreologie či k práci v cestovní kanceláři, ať při jejím řízení nebo jako delegáti či průvodci. Uplatní se také v hotelovém provozu při práci v recepcích nebo při volnočasových aktivitách klientů.