Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Bankovnictví a pojišťovnictví

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz na pracovištích peněžních ústavů a dalších institucí.

PŘEHLED

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz na pracovištích peněžních ústavů a dalších institucí.

UPLATNĚNÍ

Absolvent ovládá dva cizí jazyky, středoškolskou matematiku, práci s počítačem, základy obchodní korespondence, cizí měny a orientuje se ve světovém i domácím zeměpise. Součástí výuky je také souvislá praxe na reálných pracovištích. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti provozních činností ve finančnictví a v různých ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství
KÓD OBORU
63-41-M/01
ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ekonomika a podnikání
Bankovnictví a pojišťovnictví
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou
DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium
ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30
  • Správa obchodu a ekonomiky
  • Management na pracovišťích peněžních ústavů
  • Účetnictví, pojišťovnictví, administrativa
  • Praktické finančnictví
  • Fiktivní firmy
P1000101

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

EKONOMICKO-ADMINISTRATIVNÍ PROFESE