Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Bankovnictví a pojišťovnictví

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

RVP Ekonomika a podnikání
Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz na pracovištích peněžních ústavů a dalších institucí.

Správa obchodu a ekonomiky

Management na pracovišťích peněžních ústavů

Účetnictví, pojišťovnictví, administrativa

Praktické finančnictví

Fiktivní firmy

tim-evans-88330
15326158_893040304166718_2970692508252854156_o

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

EKONOMICKO-ADMINISTRATIVNÍ PROFESE

PŘEHLED

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz na pracovištích peněžních ústavů a dalších institucí.

UPLATNĚNÍ

Absolvent ovládá dva cizí jazyky, středoškolskou matematiku, práci s počítačem, základy obchodní korespondence, cizí měny a orientuje se ve světovém i domácím zeměpise. Součástí výuky je také souvislá praxe na reálných pracovištích. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti provozních činností ve finančnictví a v různých ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství.