Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Workshop pro uchazeče o studium – pondělí 7.1.2019

SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pořádá pro uchazeče o studium odpolední workshop, který proběhne v pondělí 7. ledna 2018 od 14 do 16 hodin. Zájemci o všechny maturitní obory během těchto dvou hodin projdou postupně všechny specializace oboru, o nějž mají zájem (tedy v oboru Informační technologie specializace Síťový specialista, Programátor a Počítačová grafika a multimédia, v oboru Mechanik elektrotechnik specializace Počítače a řídící technika a Komunikační a zabezpečovací technika a v ekonomické oblasti specializace Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomika ve státní správě a Logistické a finanční služby).

Dozvědí se podrobně, co je náplní studia jednotlivých specializací, co budou umět jako absolventi, a především si budou moci některé dovednosti potřebné pro danou specializaci prakticky vyzkoušet. Toto odpoledne je určeno pro zájemce o všechny maturitní obory! Po skončení workshopů mohou uchazeči o studium, kteří nebyli na dnu otevřených dveří,  absolvovat krátký test (počítačových znalostí v oborech IT a všeobecného přehledu v oborech ekonomických), kterým mohou navýšit svůj bodový zisk pro přijímací řízení až o 30 bodů. Na rozdíl od dne otevřených dveří, kde bylo možné přicházet po celou dobu jeho konání,  je nutné na tento workshop přijít hned ve 14.00 hod.

RSS Aktuality – SOSKOLIN