Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Spolupráce a Projekty

Projekty

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0022

Hlavními aktivitami projektu byla tvorba banky vlastních elektronických testů v prostředí řídícího výukového systému Moodle v oblasti odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů a jejich zavedení do výuky a domácí přípravy. Zvládnutí LMS systému umožnilo pedagogům používat elektronické formy výuky, zvyšovat motivaci žáků a efektivitu výuky a ve svém výsledku především zvýšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce v rámci EU. Znalost systém LMS jako vzdělávacího prostředí budoucnosti umožňuje studentům lepší adaptaci na VŠ studium a další formy celoživotního, profesního a odborného vzdělávání.

Jak pro skupinu žáků, kteří budou po absolvování SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pokračovat v dalším studiu, tak pro skupinu, která se přímo zapojí do pracovního procesu, byla realizace projektu přínosem vzhledem ke zvýšené efektivitě výuky, tím k nárůstu kvality klíčových kompetencí, dovedností a znalostí na výstupu jejich středoškolského studia, a v důsledku toho k výsledné vyšší uplatnitelnosti jak při přijímacím řízení na další školy, tak na trhu práce v rámci EU. Tomu napomáhá i zvýšený důraz na modernizaci domácí přípravy žáků. Pro cílovou skupinu žáků je rovněž přínosem zvýšený důraz na využití elektronických forem výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech vzhledem k hendikepu žáků technických oborů v přípravě na společnou část maturitní zkoušky, spočívající v nižší hodinové dotaci těchto předmětů oproti jiným typům škol.

Škola byla zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Cílem projektu UNIV3 bylo zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.Více informací na http://www.nuv.cz/univ3

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0022

Hlavními aktivitami projektu byla tvorba banky vlastních elektronických testů v prostředí řídícího výukového systému Moodle v oblasti odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů a jejich zavedení do výuky a domácí přípravy. Zvládnutí LMS systému umožnilo pedagogům používat elektronické formy výuky, zvyšovat motivaci žáků a efektivitu výuky a ve svém výsledku především zvýšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce v rámci EU. Znalost systém LMS jako vzdělávacího prostředí budoucnosti umožňuje studentům lepší adaptaci na VŠ studium a další formy celoživotního, profesního a odborného vzdělávání.

Jak pro skupinu žáků, kteří budou po absolvování SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pokračovat v dalším studiu, tak pro skupinu, která se přímo zapojí do pracovního procesu, byla realizace projektu přínosem vzhledem ke zvýšené efektivitě výuky, tím k nárůstu kvality klíčových kompetencí, dovedností a znalostí na výstupu jejich středoškolského studia, a v důsledku toho k výsledné vyšší uplatnitelnosti jak při přijímacím řízení na další školy, tak na trhu práce v rámci EU. Tomu napomáhá i zvýšený důraz na modernizaci domácí přípravy žáků. Pro cílovou skupinu žáků je rovněž přínosem zvýšený důraz na využití elektronických forem výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech vzhledem k hendikepu žáků technických oborů v přípravě na společnou část maturitní zkoušky, spočívající v nižší hodinové dotaci těchto předmětů oproti jiným typům škol.