Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Inovativní škola I

Inovativní škola I (č. projektu: CZ.02.2.XX/00/22_003/000064

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola I financovaný z OP JAK pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Díky projektu pokračuje rozšíření školního poradenského pracoviště o kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního asistenta. Pracovníci školy se vzdělávají formou školení, stáží u zaměstnavatelů a vzájemné spolupráce. Do výuky jsou zařazovány inovativní metody a techniky včetně projektové výuky.