Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Šablony II

Šablony II CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016050

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II, který financuje Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním cílem projektu je zdokonalit a profesionalizovat služby pro naše studenty v následujících oblastech: poradenské služby, spolupráce s odborníky z praxe, podpora studentů ohrožených neúspěchem, podpora nadaných studentů a profesní rozvoj učitelů.

V rámci projektu jsme rozšířili poradenský tým o školního kariérového poradce, speciálního pedagoga a koordinátory spolupráce mezi školou a firmami. Studentům nabízíme aktivity ve spolupráci s odborníky z praxe. Studenti ohrožení školním neúspěchem mají možnost docházet na doučování. Pro nadané studenty nabízíme IT kluby. Naši učitelé se vzdělávají formou školení, tandemové výuky, vzájemné spolupráce ve školních týmech i s jinými školami a sbírají zkušenosti na stážích ve firmách.

Projekt je realizován v období 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 a jsou do něj zapojeni učitelé i studenti naší školy.