Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Přijímací Řízení pro cizince

Přijímací řízení pro cizinceInformace o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče – cizince

Doklady, které je třeba doložit:

 1. Vysvědčení 8. a 9. třída
 2. Zdravotní pojištění
 3. Pas
 4. Potvrzení o dočasném pobytu (statut uprchlíka)
 5. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 6. Žádost o složení zkoušky z matematiky (ukrajinský jazyk)
 7. Přihláška na střední školu

Pokud uchazeč-cizinec požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a bude mu při splnění podmínek prominuta, bude jeho znalost tohoto jazyka ověřena rozhovorem sestávajícím se z následujících částí:

 • krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu) – součástí jsou odpovědi na dotazy komise k těmto oblastem
 • popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku
 • přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce
 • zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou

Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.

 Do podání přihlášky zbývá:

2023/03/01 00:00:00

PODÍVEJTE SE NA NABÍZENÉ OBORY!

Podívejte se na nabízené obory pro tento školní rok, prostudujte jejich učební plány, a zamyslete se nad tím, který z nich Vás zaujal nejvíce!

Videoprezentace školy

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Stáhněte a elektronicky vyplňte danou přihlášku. Ohlídejte si správné datum a nezapomeňte se přihlásit na naší školu včas!

Podmínky pro přijímání žáků

Při přijímacím řízení do maturitních oborů budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za účast v soutěžích a za přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 60 žáků v oborech Informační technologie a Ekonomika a podnikání (školní vzdělávací programy Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví) a 30 žáků v oboru Technik informačních systémů.
Při přijímacím řízení do učebních oborů  budou zohledněny výsledky prospěchu v prvém pololetí 8. a 9. třídy na ZŠ (tříletý obor) nebo ve druhém pololetí 3. a 4. ročníku na SŠ (jednoletý pomaturitní obor ). Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 20 žáků v obou oborech.

Minimální hranice úspěšnosti pro maturitní obory je stanovena takto:

 

a) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za účast v soutěžích v oboru Informační technologie minimálně 30 bodů a v ostatních oborech minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).
b) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

Příklad 1

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,93 a neměl žádnou čtyřku (=37 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 2,14 a měl čtyřku z matematiky (16-10=6 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 43 bodů. Zároveň se neúčastnil ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 43 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 43+54+108=205 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 65+54+108=227 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Příklad 2

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,78 a neměl žádnou čtyřku (=52 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 1,64 a opět neměl žádnou čtyřku (66 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 118 bodů. Zúčastnil se v okresním kole olympiády z českého jazyka (10 bodů). V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 128 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 128+27+108=263 bodů, nebude přijat.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 118+27+108=253 bodů, nebude přijat.

NASBÍREJTE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Pokud máte vše řádně přečtené, a zajímáte se, kdy se k nám můžete přijít podívat, navštivte sekci věnovanou Dnu Otevřených Dveří. Budeme se na Vás těšit!