Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Poradenství a výchova

Poradenství

Žáci a rodiče,

na naší škole v rámci systému výchovného poradenství jsou žákům poskytovány bezplatné služby akreditovanými odborníky. Jedná se především o snahu řešit výukové a výchovné obtíže, minimalizovat školní neúspěch, vytváření podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti či prevenci rizikového jednání.

Informace v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy podávají výchovní poradci.

Výchovní poradci ve školním roce 2023/24 monitorují třídy takto: 

Mgr. Jana Brosová (kabinet č. 11, 12. patro budovy B)

1M, 1TA, 1TB, 2M, 2P, 2TA, 3M, 3TA, 3TB, 4TB

Mgr. Jana Bulíčková (kabinet č. 8, 1. patro budovy A)

1C, 1P, 2C, 2TB, 3C, 3P, 4C, 4M, 4P, 4TA

Vážení rodiče, uchazeči o studium, žáci,

Na naší škole působí v rámci školního poradenského centra (spolu s výchovným poradcem, metodikem prevence patologických jevů) také školní speciální pedagog.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání vyžaduje speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobém či dlouhodobém uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně. Vytváří pro tyto žáky podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra individuální vzdělávací plány nebo plány pedagogické podpory.

Tuto funkci na naší škole zastává Bc. Simona Zahradníková (kabinet č.5), budova A, II. patro.

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:30 (po předchozí domluvě)

Kariérové poradenství

Všem našim žákům poskytujeme kariérové poradenství. Nejde o to, doporučit žákovi profesi nebo školu, kterou by měl jít studovat. Jde o coaching a podporu v objevování vlastních tužeb, talentů a pracovních podmínek, ve kterých budou žáci šťastní.
Kariérová poradkyně
 • motivuje žáky k přemýšlení o otázkách svého budoucího života z různých aspektů – studium, podnikání, zaměstnání na plný úvazek/částečný úvazek, kombinace
 • pomáhá s orientací ve světě práce
 • učí vyhledávat informace, vyhodnotit je a aplikovat pro vlastní potřeby
 • vede skupinové workshopy pro studenty třetích ročníků, kdy jde o první kroky v přemýšlení o vlastní kariéře
 • vede skupinové workshopy pro studenty čtvrtých ročníků zaměřené na umění porozumět pracovním inzerátům a vytvoření životopisu v češtině a angličtině
 • vede individuální poradenství zaměřené např. na získání sebedůvěry, trénink komunikačních dovedností, pohovorů a prezentování sebe sama
Mgr. Monika Benešová je absolventkou Univerzity Karlovy v oboru učitelství pro střední školy – anglický jazyk a tělesná výchova. Má 16letou praxi na různých pozicích v globálních firmách. Již během studií pracovala v mezinárodní poradenské firmě McKinsey&Company, kde měla na starosti dokumenty pro klienty, trénink nováčků, koordinaci práce pro oddělení, pomáhala se založením kanceláře v Budapešti a později i školení administrativní části firmy ve Východní Evropě. Několik let pracovala jako Knowledge Managerka v mezinárodní firmě Deloitte v oddělení Human Resources Advisory Services, kde spolupracovala na projektech týkající se vzdělávání zaměstnanců a talent management programy. Je autorkou bulletinu pro pracovníky v HR. Má zkušenosti z marketingu z firmy Deloitte a Grund. Byla regionální manažerkou evropského projektu ve vzdělávání. Od roku 2018 je učitelkou anglického jazyka na naší škole.

Enviromentální výchova

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.
Smyslem EVVO je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOKOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.V rámci projektu Recyklohraní bude je škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.
Sběrné nádoby jsou umístěny ve 2. patře. Podrobnější informace najdete na www.recyklohrani.cz

Související odkazy:

 1. www.jaktridit.cz
 2. www.hraozemi.cz
 3. www.cestyapamatky.cz
 4. www.mzp.cz
 5. www.mezistromy.cz
 6. www.svetvnakupnimkosiku.cz
 7. www.ekodomov.cz
 8. www.tonda-obal.cz