Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Domov mládeže

Domov mládeže - všeobecné údaje

DOMOV MLÁDEŽE

 ŠVP DOMOVA MLÁDEŽE

Domov mládeže při SOŠ informatiky a spojů a SOU je jediným zařízením tohoto typu v okrese Kolín. Ubytováváme žáky naší školy ,ale 6 ostatních kolínských škol , popřípadě zájemce i z dalšího okolí. Při volné ubytovací kapacitě DM zajišťujeme komerční ubytování za 286Kč/noc.

Domov mládeže je umístěn v budově školy v 6 – 11. patře. Pokoje jsou třílůžkové, vždy pro 2 pokoje je sociální buňka – sprchový kout , WC, 2 umyvadla. Na každém podlaží je žákům k dispozici kuchyňka s lednicí, MT, indukčním vařičem a rychlovarnou konvicí. Dále je na všech patrech studovna a kulturní místnost s televizí. Dále  je zde stůl na stolní  tenis, stolní fotbal a malý kulečník, ale máme i klavír a knihovnu. Vybavení je materiálně zcela vyhovující jakýmkoli potřebám smysluplného využití volného času, k relaxaci  a odpočinku.

V průběhu celého školního roku si studenti mohou vybrat z bohaté nabídky sportovních akcí /turnaje sálové kopané, volejbalu, běhy do schodů, florbal/, vzdělávacích akcí jako besedy s odborníky exkurze, výlety, kulturní akce/výstavy, návštěvy historických památek, Klub mladého diváka, workshopy malířské ,rukodělné činnosti. V rámci prevence negativních jevů a možných rizik   provázející sociálně patologické jevy spolupracujeme s Policií ČR a dalšími složkami zabývající se touto problematikou, organizujeme besedy jako Kriminalita a trestní zodpovědnost, Kyberšikana, Problematika závislostí ,Řekni drogám ne aj.

V areálu školy se nachází víceúčelová sportovní hala, která je ubytovaným žákům k dispozici 4 x týdně ,cca 10 hodin. Plně využíváme posilovnu školy a další venkovní sportovní a oddychové prostory.

 

Všeobecné údaje o DM :

Domov mládeže je v provozu v době školního roku , od neděle od 17 hodin do pátku 15 hodin .Škola má vlastní školní jídelnu  a zajištuje celodenní stravování pro ubytované žáky

Cena za ubytování  činí 1100,- Kč, žákům je v případě zájmu a volné kapacity umožněno  mít samostatný pokoj, pak je cena 1 300 Kč.

V odůvodněných případech poskytujeme ubytování i o víkendu, Cena je 200,- Kč/ víkend. Ubytování a strava se hradí do 25 dne předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění , i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci/ §5 VYHLÁŠKY  108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010SB.. Pokud však žák z důvodů organizace vyučování ve škole nebude na DM ubytován úplata se mu přiměřeně sníží / např. praxe, lyžařské kurzy apod./

Cena celodenního stravování je 118,- Kč /den.  Snídaně s přesnídávkou 34,- Kč, oběd 42,-Kč a večeře 42,Kč. Strava je většinou hrazena bankovním převodem v termínu do 25. předchozího měsíce. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

 

PŘIHLÁŠKY

V dokumentech na stránkách školy jsou k dispozici tiskopisy k ubytování. Přihlášku – 1. část Přihlášku – 2. část si zájemci  vytisknou, vyplní a doručí na adresu školy. Přihlášky pro školní rok 2024/25 odevzdejte  nejpozději do 25.6.2024. Vyplněnou přihlášku ke stravování vezměte s sebou v den nástupu do domova mládeže.

AKTIVITY ŽÁKŮ DOMOVA MLÁDEŽE

Exkurze na Letiště Václava Havla v Praze
20. září 2023
12:30 – 14:30 hod.

 

Vodárenská věž Kolín

Jako každý rok jsem s některými 1. ročníky ubytovanými v DM prošel město Kolín a seznámil je s důležitými informacemi pro začátek jejich života ve městě. Procházku jsem zakončil nabídkou, že v příštích několika týdnech jim město ukážu „jako na dlani“. To se stalo 3. října za příjemného, slunečného a lehce větrného odpoledne. Z kopule vodojemu byl krásný výhled na město i jeho blízké či vzdálené okolí. Několik obrazovek nabízí informace z okolí doplněné krátkými vysvětlivkami. Studentům jsem připravil výklad ze současnosti města a historie okolních míst. Hodinka utekla jako voda a žáci se vraceli bohatší o spoustu informací a dojmů.

Z historie vodojemu:
V polovině 20. let 20. století se město Kolín rozhodlo přistoupit k rekonstrukci a rozšíření městského vodovodu. Součástí bylo založení nových studní západně (Lučební závody) a vybudování přečerpávací stanice a především výstavba věžového vodojemu v lokalitě nazývané Na Čekanu. Projekt vypracoval v roce 1927 významný český hydrotechnik Ing. Dr. Jan Vladimír Hráský, který také navrhl první podobu vodojemu. Se stavbou se započalo 24. července 1928. 13. srpna za přítomnosti starosty města Komrse předali staveniště firmě Ing. Dr. Františka Uhra z Peček. Ten krátce poté předložil návrh změny podoby díla, který vzešel od architekta Františka Jandy, žáka Jana Kotěry, který upustil od kulového tvaru. Počátkem července 1929 se městská rada rozhodla pro jeho návrh. 18. prosince 1929 byla dobetonována kopule. Na jaře 1930 byl dostavěn vyhlídkový ochoz podepřený betonovými sloupy a vybudováno přístupové schodiště ukončené nevelkou kašničkou. První voda byla do sítě vpuštěna 7. srpna 1930. Celková kolaudace rozšířeného městského vodovodu na jaře 1933. V roce 1977 přestává vodojem fungovat. V roce 1999 prodán soukromému majiteli. V roce 2005 odkoupen zpět městem Kolín. V roce 2010 prohlášen za kulturní památku. V roce 2015 zrekonstruován a zpřístupněn jako vyhlídková věž.

                                                                                     Jiří Barták – domov mládeže

Exkurze Škoda auto Mladá Boleslav

Pro technicky založené fanoušky automobilismu jsem připravil návštěvu muzea Škoda auto a výrobní linky, kde studenti shlédli oddělení lisovny, robotického spojování dílů karoserií a montáž několika typů osobních automobilů. Následovala projížďka celým závodem, který se rozkládá na ploše 2,5 km čtverečních. S vlastní elektrárnou, hasičským sborem, který tou dobou nacvičoval hašení elektromobilů speciální technikou. Zaměstnání tu našlo 27.000 pracovníků mnoha profesí. Dalšími provozy je Vrchlabí a Kvasiny. Mají i vlastní školu. Zakončili jsme návštěvou muzea, které je koncipováno od samotných počátků, tedy od výroby jízdních kol značky Laurin a Klement a pěti zaměstnanci, přes motokola, první vyrobený automobil až po vize do budoucna. Na montážní lince je zákaz pořizování fotografií, připojuji tedy jen muzeum.

                                                                                     Jiří Barták – domov mládeže

Než si osladíš…

Cukr je běžnou součástí našeho jídelníčku. Ale než si osladíš, zabere to šest měsíců. Od výsevu na poli po první zpracování v cukrovaru. Pro naše okolí je nejbližším zpracovatelem cukrovar Dobrovice poblíž Mladé Boleslavi. Pokud potkáš na podzim cestou kamiony naplněné cukrovou řepou jejich trasa je právě tam. Součástí cukrovaru je lihovar. Postup výroby cukru není složitý. Jedná se o sezónní práce, které trvají od září do ledna. Denní dávka je dvacet tisíc tun řízků, z kterých se pomocí horké vody vyluhuje cukerný roztok. Ten se vaří a postupně se získává lehká šťáva, těžká šťáva, až na konci výrobní linky je sypký cukr. Může se převážet speciálními cisternami k velkým potravinářským zpracovatelům nebo na balící linky. V obchodě běžně dostupný je cukr krupice, cukr krystal, moučkový cukr, pudrový cukr, cukr kostky, bridge. Cukrovar byl otevřen v roce 1831. První kostka cukru byla vynalezena v Dačicích roku 1843 Jakubem Kryštofem Radem. Ke slavnému prvenství ho údajně inspirovala jeho manželka, která se řízla při sekání homole cukru. Vynadala mu, aby vymyslel něco praktičtějšího. A tak se stalo.

                                                                                     Jiří Barták – domov mládeže