Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Fiktivní firmy

Fiktivní firmy

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje absolventům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost.Simuluje reálné procesy, produkty a služby.  Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí.Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V českých podmínkách zakládána žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje.