Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Technik informačních systémů

Identifikační číslo uchazeče zjistíte na telefonním čísle 321752660 (Marcela Novotná – sekretářka ředitele)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 12.6.2023). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy v úterý 30.5.2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.  V tomto termínu nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat v dalších dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdají všichni přijatí uchazeči, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili obratem elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ.

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Výsledky 3. kola příjímacího řízení ve školním roce 2023/24 28.6.2024
  V přiložené výsledkové listině je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v maturitního oboru Bankovnictví a pojišťovnictví Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby vyplnili  elektronický dotazník žáka pro nástup na SŠ nejpozději […]
  Hynek Kohout
 • Čtvrtý ročník školního veletrhu fiktivních firem 28.6.2024
  V pondělí 24. června 2024 se konal již tradiční školní veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo rekordních 11 firem ze tříd 2C, 2P, 3C, 3P. Pro studenty ze třetích ročníků to […]
  admin
 • Podzimní termíny maturitních zkoušek 27.6.2024
  Termíny podzimních maturitních zkoušek jsou stanoveny takto:  2.9. – 6.9.2024 – didaktické testy 9.9. – 13.9. – písemné a praktické zkoušky 16.9. – 20.9. ústní zkoušky profilové části Přesný rozpis […]
  Hynek Kohout
 • Volba jazyků pro žáky budoucího prvního ročníku 27.6.2024
  Všichni žáci budoucího prvního ročníku, budou mít cizí jazyk, který si vybrali jako svou první volbu.
  Hynek Kohout
 • Ohlasy na studentské praxe v rámci programu Erasmus + 23.6.2024
  Malé ohlédnutí za za tím, jak probíhaly zahraniční praxe v Portugalsku očima některých našich studentů: „Letošní praxi jsme my, studenti cestovního ruchu, vykonávali v hotelu Urban v Braze. Praxe nám […]
  admin