Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Technik informačních systémů

Identifikační číslo uchazeče zjistíte na telefonním čísle 321752660 (Marcela Novotná – sekretářka ředitele)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 12.6.2023). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy v úterý 30.5.2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.  V tomto termínu nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat v dalších dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a v případě, že zápisový lístek neodevzdají všichni přijatí uchazeči, budou na uvolněná místa přijati v pořadí podle výsledkové listiny.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří na naši školu odevzdají zápisový lístek, aby vyplnili obratem elektronický dotazník uchazeče pro nástup na SŠ.

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Adaptační kurz letošních ajťáků 21.9.2023
  Ahoooóóój. Takto jsme se při odjezdu loučili s adaptačním kurzem, jenž se jako každý rok uskutečnil v krásném údolí města Sázava. V úvodu kurzu si studenti vyzkoušeli vodní turistiku, jež […]
  admin
 • Ředitelské volno 29.9. 2023 20.9.2023
  Ředitel školy vyhlašuje na pátek 29.9. 2023 ředitelské volno pro všechny žáky školy.
  Hynek Kohout
 • Zapoj se do třetího ročníku studentských soutěží a ukáž své skills ve 3D modelování 18.9.2023
  Začátek školního roku je již za námi a na LanCraftu ani letos nesmí chybět další studentská soutěž. 3D Battle prověří schopnosti studentů v oblasti 3D grafiky, kdy budou mít za […]
  admin
 • Česká reprezentace na EuroSkills 2023 12.9.2023
  32 zemí – 43 různých skillů – 594 soutěžících – 600 odborných expertů – 130 mediálních štábů – 100 000 návštěvníků. Po dvou letech příprav odjel český reprezentační tým v […]
  admin
 • Vydávání obědů – informace 11.9.2023
  Objednávání  obědů v www.strava.cz – jídelna 0482, uživatel – evidenční číslo strávníka, heslo – každý si nastavuje svoje. Obědy:  chody -B1+ B2 = se týkají studentů, kteří mají praxi na odloučeném pracovišti […]
  admin