Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Mechanik elektrotechnik.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2018/2019.
Uchazeči o studium těchto maturitních oborů budou přijati do celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých oborech podle výsledků studia na základní škole a výsledků přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky v 1. kole přijímacího řízení.

Na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole po přičtení bodů získaných při testu při dnech otevřených dveří, za účast v soutěžích a za přijímací zkoušky vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Mechanik elektrotechnik, Bankovnictví a pojišťovnictví a  Cestovní ruch a rekreologie. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=130 bodů a prospěch 2,30=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika.

Do jednotlivých oborů nemohou být přijati uchazeči, kteří nedosáhli minimálně 15 bodů ze zkoušky z českého jazyka a 7 bodů ze zkoušky z matematiky nebo kteří nedosáhli za výsledky na základní škole kladný počet bodů.

Druhé kolo je průběžné do naplnění kapacity jednotlivých oborů. Přihlášky se podávají osobně nebo poštou do sekretariátu školy.