Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Živé firmy

Živé firmy

Živé firmy – studenti  3. ročníku oboru IT se v předmětu EOM snaží uplatnit zkušenosti a dovednosti získané studiem na naší škole ve svých skutečných/reálných firmách. Firmy jsou jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech. Cílem takovéhoto způsobu výuky je rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost. Posláním organizace JA Czech je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce….
to jsou slova pana Tomáše Jana Bati, zakladatele JA Czech.