Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Podání přihlášek ke studiu

 

 • přihlášku ke studiu je třeba podat nejpozději do 1. března 2018
 • pro první kolo přijímacího řízení  může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky; pokud tak učiní, uvede na obou přihláškách dvě školy (případně dva obory na téže škole) ve shodném pořadí – jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky může uchazeč konat dvakrát, první termín (12. dubna 2018) je povinný a uchazeč na něj bude pozván nejpozději 14 dnů předem zaslanou pozvánkou na školu uvedenou na přihlášce na prvním místě, druhý termín (16. dubna 2018) je nepovinný a uchazeč na něj bude pozván na školu uvedenou v přihlášce na druhém místě
 • součástí pozvánky bude také sdělení kódu uchazeče, pod kterým bude uveden ve výsledkových listinách
 • na naši školu se koná jednotná přijímací zkouška, školní přijímací zkouška se nekoná
 • pro správné vyplnění přihlášky:
  • název školy:      SOŠ spojů a informatiky a SOU Kolín, Jaselská 826, 280 90
  • obor:                    na naši školu se lze hlásit do těchto oborů:
   • 18-20-M/01      Informační technologie (zaměření není potřeba vyplňovat)
   • 26-41-L/01        Mechanik elektrotechnik (zaměření není potřeba vyplňovat)
   • 63-41-M/01      Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie
   • 63-41-M/01      Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví
   • 63-41-M/01      Ekonomika a podnikání – ŠVP Ekonomika ve státní správě
   • 37-42-M/01      Logistické a finanční služby
   • 26-51-H/01       Elektrikář (tříletý obor)
  • pro obory Mechanik elektrotechnik a Elektrikář je potřeba mít na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • v případě, že uchazeč má speciální vzdělávací potřeby, je potřeba k přihlášce přiložit doporučení poradenského zařízení
  • v případě, že se uchazeč zúčastnil vyššího než školního kola některé z olympiád či podobných předmětových soutěží, je třeba k přihlášce doložit toto potvrzení
  • přihlášku je možné doručit osobně do sekretariátu naší školy nebo zaslat poštou
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. dubna 2018