Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2019/2020

 

Komunikační technika

TECHNIK INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Specializace: Komunikační technika
Čtyřletý studijní obor, poskytující profesní odbornost především v oblasti počítačů, mikrořadičů, řídicí, komunikační a zabezpečovací techniky,  počítačového hardwaru a softwaru a zároveň obecný elektrotechnický základ. Absolvent oboru se může uplatnit především jako servisní  mechanik ve spotřební a sdělovací elektronice s důrazem na současné moderní technologie v komunikační a zabezpečovací technice, servisní technik pro výpočetní techniku, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s prostředky IT , jako mechanik a servisní technik v oblasti počítačů a mikrořadičů. Znalosti z oblasti mikrořadičů využije i pro jejich obsluhu , návrh a programování. Uplatní se při obsluze a programování chytrých elektroinstalací, chytrých domácností i chytrých měst.

Přenos a zpracování informací

Přenos hlasu a ostatních dokumentů

Zabezpečovací technika firmy Jablotron

PC periferie a hardware

Kancelářské aplikace MS Office

chuttersnap-317196
f8

TECHNIK INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

PŘEHLED

Ve specializaci Komunikační technika se žáci naučí pracovat se zařízeními pro přenos a zpracování informací, a to formou přenosu hlasu nebo textových a obrazových dokumentů po pevných linkách, optických kabelech, bezdrátově i prostřednictvím sítě Internet.

UPLATNĚNÍ

Absolvent se může uplatnit především jako odborník na instalaci a správu komunikačních zařízení, případně jako prodejce a servisní technik výpočetní techniky, číslicových automatů nebo komunikačních zařízení. Žáci mají možno st získat certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb _ §5 a certifikát pro práci se zabezpečovací technikou firmy „JABLOTRON “.