Výuka v plném rozsahu podle platného rozvrhu v budově školy bude zahájena v pátek 6.10.2017.