Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2021/2022

 

Schůzka budoucích žáků naší školy a jejich zákonných zástupců – čtvrtek 23.6.2022 od 16:00 hod.

Schůzka všech budoucích žáků naší školy a jejich zákonných zástupců, proběhne ve čtvrtek 23. června 2022 v 16.00 hod. ve sportovní hale školy. Na této schůzce obdržíte všechny informace týkající se nástupu do 1. ročníku (např. potřebné učebnice a pomůcky, seznamovací sportovní kurz, zásady omlouvání nepřítomnosti žáka, způsoby informovanosti zákonných zástupců o prospěchu a chování žáků atd.) a budou zodpovězeny veškeré případné otázky k okolnostem studia či ubytování na naší škole.

Všechny zákonné zástupce přijatých žáků jsme požádali, pokud tak již neučinili, aby vyplnili na webových stránkách naší školy vstupní dotazník žáka. Velmi důležité pro sestavení rozvrhu je především vyplnění volby případných cizích jazyků, kde je třeba vyplnit i kolonku „náhradní jazyk“ pro případ, že Váš syn (Vaše dcera) zvolí jako druhý cizí jazyk ten, o který bude malý zájem a jehož studium případně nebude moci být otevřeno. Protože ne všichni uchazeči tento dotazník vyplnili, prosíme ty, kteří tak ještě neučinili, o jeho odeslání co nejdříve.

Dotazník pro obor Informační technologie

Dotazník pro obor Technik informačních systémů

Dotazník pro obor Cestovní ruch a rekreologie

Dotazník pro obor Bankovnictví a pojišťovnictví

 

RSS Aktuality – SOSKOLIN