Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Konzultační hodiny pro rodiče 25.4.2019

Vážení rodiče,
zveme vás na individuální konzultační hodiny rodičů s jednotlivými vyučujícími, které se konají ve čtvrtek 25.4.2019 od 15.30 do 17.30. hod. Tyto konzultační hodiny nahrazují třídní schůzky.

Titul Příjmení Jméno Třídní učitel/ Pozn. místnost budova patro
Mgr. Benešová Monika A6 budova A 1
Mgr. Bulíčková Jana 2C K8 budova A 1
Mgr. Čákora Lukáš 2TB A8 budova A 1
Mgr. Černá Dagmar nepřítomna
Mgr. Činovcová Lidija A7 budova A 1
Ing. Fajfr Petr A5 budova A 1
Ing. Hölzl Miloš ředitelna budova A 0
Mgr. Hölzlová Tereza 4CA A11 budova A 1
Ing. Honz Jiří 3TA A6 budova A 1
Mgr. Horáčková Soňa 3M K5 budova A 1
Mgr. Hrubešová Hana 3TB K4 budova A 0
Mgr. Huleš Jan K8 budova A 1
Mgr. Illek Waldemar A8 budova A 1
Mgr. Keltner Michal 4T A7 budova A 1
Mgr. Kohout Hynek nepřítomen
Mgr. Košková Jaromíra nepřítomna
Bc. Kůrka Jiří 2M A1 budova A 0
Mgr. Marková Terezie K7 budova A 1
Mgr. Moravec Michal 1TB K6 budova A 1
Ing. Piklová Lucie K3 budova A 0
Poláčková Soňa 1P A6 budova A 0
Mgr. Pospíšilová Eva 4CB K7 budova A 1
PhDr. Růžičková Ludmila A11 budova A 1
Ing. Bc. Shrbená Alena 3C A4 budova A 0
Ing Starý Jiří nepřítomen
RNDr. Šafránková Blanka 1TA K2 budova A 0
Ing. Škvrna Milan 1E A8 budova A 1
Bc. Stočesová Simona 1M, od 16:00 hod. K5 budova A 1
Mgr. Tříska Jan A6 budova A 1
Mgr. Tuček Jiří K1 budova A 0
Mgr. Tučková Dagmar 2TA K4 budova A 0
Bc. Vajdiaková Miroslava nepřítomna
Mgr. Valášková Dana 4M A6 budova A 1
Ing. Vedralová Marcela 1C A3 budova A 0
Ing. Veverka Miroslav A10 budova A 1
Učitelé odborného výcviku
Kubera, Brožek, Jirák, Klauz jídelna 0
RSS Aktuality – SOSKOLIN