Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Konzultační hodiny pro rodiče – 19.4.2018

Vážení rodiče,
zveme vás na individuální konzultační hodiny rodičů s jednotlivými vyučujícími, které se konají ve čtvrtek 19.4.2018 od 15.30 do 17.30. hod. Tyto konzultační hodiny nahrazují třídní schůzky. Odkaz na PDF.

ROZPIS KONZULTAČNÍCH HODIN PRO RODIČE – 19.4. 2018
 15.30 – 17.30 hod.
Titul Příjmení Jméno Třídní učitel/ Pozn. místnost budova patro
Mgr. Bulíčková Jana 1C K8 budova A 1
Mgr. Čákora Lukáš 1TB A8 budova A 1
Bc. Černá Jana 3CB K3 budova A 1
Mgr. Černá Dagmar nepřítomna
Mgr. Činovcová Lidija A7 budova A 1
Ing. Fajfr Petr A5 budova A 1
Ing. Hölzl Miloš ředitelna budova A 0
Mgr. Hölzlová Tereza 3CA A11 budova A 1
Ing. Honz Jiří nepřítomen
Mgr. Horáčková Soňa K5 budova A 1
Mgr. Hrubešová Hana 2TB K4 budova A 0
Mgr. Illek Waldemar A8 budova A 1
Mgr. Keltner Michal 3T A7 budova A 1
Mgr. Kohout Hynek K1 budova A 0
Mgr. Košková Jaromíra 4P A10 budova A 1
Bc. Kůrka Jiří 1M A1 budova A 0
Mgr. Kubíčková Michaela nepřítomna
Ing. Macháčková Blanka nepřítomna
Mgr. Marková Terezie K7 budova A 1
Mgr. Moravec Michal 4TA K6 budova A 1
Mgr. Mračková Jana 4M A7 budova A 1
Ing. Píšová Jana A3 budova A 0
Poláčková Soňa A6 budova A 0
Mgr. Pospíšilová Eva K7 budova A 1
PhDr. Růžičková Ludmila nepřítomna
Ing. Bc. Shrbená Alena 2C A4 budova A 0
Ing Starý Jiří nepřítomen
RNDr. Šafránková Blanka K2 budova A 0
Ing. Škvrna Milan 1E A8 budova A 1
Stočesová Simona K5 budova A 1
Mgr. Trojan Josef K8 budova A 1
Mgr. Tříska Jan A6 budova A 1
Mgr. Tuček Jiří nepřítomen
Mgr. Tučková Dagmar 1TA K4 budova A 0
Bc. Vajdiaková Miroslava nepřítomna budova A
Mgr. Valášková Dana 3M A6 budova A 1
Ing. Vedralová Marcela 4C K3 budova A 0
Ing. Veverka Miroslav A10 budova A 1
Učitelé odborného výcviku
Kubera, Brožek, Jirák, Blažek, Polák jídelna 0
Budova A dvoupodlažní budova v pravé části od vrátnice