Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Klubko s nití pomáhá a třída 1P též

Třída 1P se rozhodla pomáhat dobré věci a zapojila se do organizačního zajištění Benefičního plesu v Kolíně, konaného 2. 3. 2019 od 20:00 hodin ve Starých Lázních. S dobrovolným, neziskovým spolkem, který pomáhá v nemocnicích, dětských domovech a v podobných institucích, chtějí spolupracovat i nadále. Studenti a studentky prvního ročníku oboru Bankovnictví a pojišťovnictví již nyní přemýšlí, jakým směrem se vzájemná spolupráce bude ubírat i nadále, jakou fiktivní či skutečnou firmu si v příštím školním roce založí, aby mohli spojovat výuku s dobročinnými aktivitami. (Ing. Marcela Vedralová)

RSS Aktuality – SOSKOLIN