Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Exkurze – Polsko

Ve dnech 14.3. -15.3. 2019 se studenti tříd 1TB, 1C a 1P zúčastnili exkurze do Polska. Během prvního dne navštívili německé vyhlazovací tábory Auschwitz a Auschwitz – Birkenau, ve kterých od roku 1940 do ledna roku 1945 zahynulo 1,5 milionu lidí.  Druhý den sestoupili 327 metrů hluboko do polské solné katedrály Wieliczka. Solný důl byl v nepřetržité činnosti od 13. až do 21. století. Na trase dlouhé 3,5 km si prohlédli sochy historických i mýtických postav, klenuté síně a kaple vytvořené z kamenné soli.
V rámci odpoledního programu pak studenti navštívili historickou rezidenci polských králů s hradem Wawel – město Krakov, které bylo do 16. století hlavním městem Polska. Zde si prohlédli nejenom město a královský hrad rozkládající se nad řekou Vislou, ale také dvě zajímavé výstavy – Ztracený Wawel a Umění Východu.

         

RSS Aktuality – SOSKOLIN